HAMILTON SHINJYUKU OIOI MEN

Brief: Interior, Furniture
Location: Shinjyuku, Tokyo
Size: 68 sqm